NLP ile Algıları açmak

Süresi uzatılmış görüşmeler ya da ara buluculuk eyleminde İkna eden stratejilerini ortaya çıkarmak için her zaman zamanınız olacaktır. Bunu belirgin bir görüşme özelliği kadar bir iletişim olarak da göz önünde tutarak eşlerne ve uyuma önemli bir boyut kazandıracaksınız. Diğer bir deyişle karar vermede kullanılan ‘algılanmış benzerliğin’ -örneğin, hızlı karar veren iki kişi ya da her ikisi de bol miktarda zamana ihtiyacı olan taraf1ar- önemli bir uyum eşlemesine gücü yetecektir.

Sanki kan grubu eşlernesi yapıyormuş gibi eşlerne amaçlarınız için tüm ruhunuzla -tercih edilmiş ikna eden stratejisi açısından- eşlerne yapmak zorunda olmadığınızı hatırlayın. Daha çok fizyolojik ya da duyumsal eşlemede olduğu gibi ‘benzerlik’ algılamasını aktarmak zorundasınız: sizinki ne olursa olsun karşınızdaki kişinin diliyle konuşun.

Elbette, İkna eden stratejisi, birbirinden ayrılan meta programlar gibi kendi kendine de çatışma yaratabilir. Örneğin, zamana ihtiyacı olan biri kendisini aşırı şekilde baskı altında hissederken -görüşme koşullarına ya da içeriğine aldırmaksızın- diğeri acil bir karara varmak isteyebilir. Her iki taraf da yanlış bir şekilde birbirinin niyeti ya da dürüstlüğünden şüphe edebilir. Aslında, görüşme biçimi ya da örgütsel işlemlerle-her şeyi görüşebilirsiniz beraber görüşme becerilerini nasıl gerçekleştiği ya da gerçekleşip

gerçekleşmediği de dahilolmak üzere herhangi bir çatışmayı çözme durumuna uygulayabilirsiniz.
Örneğin, bazı zamanlar bir ‘karar’ programı üzerinde açıkça uzlaşmaya ve belki belli bir dönem içinde sonuca varmaya faydaIı olabilir.

Buna alternatif olarak kabul edilmiş bir program, telefon, e-mail, vs. irtibatıyla beraber farklı mihenk taşları ya da farklı öğeleri de kapsaması için birden fazla buluşmaya olanak sağlayabilir. Bu tarz bir ön program kendi içinde görüşmeye ihtiyaç duyabilir.

Yine de eğer açık bir şekilde gerçekleşirse çalışma ortamında farklı İkna eden stratejilerini hesaba katacak ve güven sağlayacaktır.

Aynı zamanda, toplantı yeri ve zamanı gibi basit bir ön-onay işlemin daha başında ‘tümel olarak gruplanmış’ fikir birliği için fırsat verecektir.

Diğer bir deyişle (herhangi bir konuda) ne kadar çok uzlaşırsarıız o kadar iyi olur.

Eğer her iki taraf da ‘otomatik’ stratejiler yürütüp çabucak bir sonuç elde etmek isterse bir karar çerçevesi zaman ve çabayı boşa harcamaz ve gereksiz çatışmayı önler.